Vad är en hälsosam livsstil?

I de allra flesta fall talar man om livsstil i samband med hälsa. Det talas ofta om att folkhälsan står på spel på grund av den ohälsosamma livsstilen i dagens samhälle. Psykisk ohälsa ökar, världens befolkning blir allt mer överviktig och många sjukdomar ökar. Lösningen på många problem är en hälsosam livsstil. Vad innebär det egentligen? Här reder vi ut vad som menas med en hälsosam livsstil.

Vad är hälsosamt?

Vad som är hälsosamt kan skilja sig från person till person, men det finns generella riktlinjer. En hälsosam livsstil är ofta synonymt med goda vanor. Det finns tydliga samband mellan livsstilen och risken att utveckla olika sjukdomar. Med relativt små livsstilsförändringar kan du ge dig själv bättre förutsättningar. En hälsosam livsstil handlar om din vanor och val som du gör i vardagen. För att kunna göra nödvändiga förändringar krävs det i bland både kunskap och motivation. Här nedan kan du läsa om olika områden som påverkar din hälsa.

Områden som påverkar din hälsa

Det finns många områden som påverkar ditt välmående. Oftast talar man dock om något av de följande i samband med en hälsosam livsstil.

Kost

Vad du väljer att äta, hur ofta samt vilka mängder påverkar din hälsa. En varierat och välbalanserad kost är enligt Livsmedelsverket rekommenderat som en del av en hälsosam livsstil. Socker, snacks, bakverk, alkohol, läsk och dylikt bör undvikas eller konsumeras måttligt.

Fysisk aktivitet

Kroppen är skapad för rörelse. Den moderna livsstilen gör dock att människor blir allt mer stillasittande. För en hälsosam livsstil bör du motionera dagligen i minst 30 minuter. Detta minskar risken för en rad olika sjukdomar, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Det gör dig även piggare, minskar stressnivån och förbättrar minnet.

Sömn & Vila

Sömnen är livsviktig för att kroppen och hjärnan ska kunna återhämta sig. Kroppen behöver 6-10 timmars sömn per natt för att kunna återhämta sig samt bearbeta intryck. Enstaka nätter med dålig sömn spelar mindre roll för hälsan, men längre perioder med dålig sömn är mycket dåligt för välmåendet. Ungefär var tredje svensk lider av sömnproblem, men allt fler blir medvetna om sömnens betydelse för ett hälsosamt liv.

Stress

Stress under lång tid kan leda till många problem, bland annat sömnproblem, minnes- och koncentrationssvårigheter och höjt blodtryck. Allt fler människor är stressade i dagens samhälle och ställer höga krav på sig själva. Att i största mån undvika långvarig stress är viktigt för ett hälsosamt liv.

Så skapar du en hälsosam livsstil

Känner du att du har hamnat i en ohälsosam livsstil som gör att du inte mår bra? Det går att ändra på. Att skapa sig en hälsosam livsstil handlar i grund och botten om att ändra sina levnadsvanor och rutiner. Här får du tips på hur du med några enkla steg skapar en mer hälsosam livsstil som får dig att må bra.

Följ rekommendationerna för kost

Förmodligen vet du att du bör äta enligt tallriksmodellen med mycket frukt och grönt, nyttiga fetter, bra proteinkällor och kolhydrater i fullkornsvarianter. Du vet även att glass, godis, chips och dylikt är fullt av tomma kalorier och inte tillför kroppen någon näring. Mer än hälften av alla svenskar är överviktiga och mycket är kopplat till kostvanor. För att börja äta mer hälsosamt kan du successivt dra med på onyttigheterna och inkludera mer frukt och grönt i din kost. Det viktigaste är att äta balanserat och varierat så att du får i dig alla nyttigheter. Att äta 100 % nyttigt kan vara svårt, men försöka att sträva efter att äta cirka 85 % enligt rekommendationen från Livsmedelsverket.

Motionera regelbundet

Du behöver inte bli en maratonlöpare för att leva en hälsosam livsstil. Det räcker med att du motionerar 30 minuter per dag. Det kan exempelvis vara en rask promenad. Hitta en sport eller aktivitet som du gillar och se till att röra på dig.

Utgå från dina intressen

För att skapa en hälsosam och hållbar livsstil är det viktigt att du utgår från dina intressen. Välj aktiviteter som du gillar så kommer du automatiskt att må bättre.

Sov & Vila

Slarva inte med sömnen utan se till att du får tillräckligt med sömn och vila. Lyssna på kroppens signaler och varva ned när det behövs. Hitta sätt att ta hand om din kropp och ditt välmående.

Vad är en ohälsosam livsstil?

Det talas ofta om att den moderna livsstilen är ohälsosam. Att livsstil och hälsa är nära sammanlänkat är bevisat. Här kan du läsa mer om några faktorer som bidrar till en ohälsosam livsstil.

För lite sömn

Många människor har sömnproblem eller väljer medvetet att sova mindre än det rekommenderade antalet timmar per natt. Att sova för lite gör att du blir mer stressad, får försvagat immunförsvar och koncentrationssvårigheter.

För mycket onyttig mat

De flesta äter för mycket fett och socker, men för lite frukt och grönt. Detta bidrar till övervikt samt ökad risk för en rad olika sjukdomar. Det ger även en direkt påverkan i form av lägre energinivåer och sämre humör.

Stillasittande liv

Allt fler lever mer stillasittande liv trots att de vet att fysisk aktivitet är en nyckelfaktor för att må bra. Vi sitter i bilen, hemma i soffan, på kontoret och på kaféet. Den stillasittande livsstilen är livsfarlig och kan bland annat göra att människor dör i förtid.

För mycket skärmtid

I dagens digitala samhälle spenderar vi allt mer tid framför skärmar. Den passiva aktiviteten och de blå ljuset har negativ effekt på välmåendet, sömnen och kroppen. Därför är det en bra idé att begränsa skärmtiden.

Hur ändrar jag min livsstil?

Att ändra sin livsstil är lättare sagt än gjort. Många vet att de bör äta nyttigare, motionera oftare, sova mer och stressa mindre. Ändå är det få som gör det. Att hitta motivation att ändra sin livsstil är inte alltid så lätt. Här hittar du tips på hur du successivt blir av med ohälsosamma vanor.

Ändra lite i taget

Det är ingen idé att tro att du kan skaffa dig en radikalt annorlunda livsstil över en natt. Det kan kännas övermäktigt att ändra kostvanor, träningsrutiner, sömn och annat på en och samma gång.

Satsa istället på små steg som ändrar lite i taget. Börja med att se över din livsstil och känn efter hur du mår. Vad trivs du med och vad får dig att må bra? Vad får dig att må mindre bra? Vad vill du ändra på? Gör en prioriteringslista och börja ändra den punkt som är viktigast, exempelvis att motionera mer.

Fokusera på att lägga till goda vanor

Försök ha en positiv inställning till förändringarna. Istället för att ta bort dåliga vanor bör du se det som att du lägger till goda vanor. Kom även ihåg att goda vanor smittar av sig och snart kommer det att bli lättare att implementera en mer hälsosam livsstil.

Den moderna livsstilens fällor

Livsstilen är till största del ett aktivt val på individnivå, men vi är starkt påverkade av vår omgivning och det samhälle vi lever i. Det moderna samhället med digitala lösningar har förändrat vårt sätt att leva i grunden. Här kan du läsa mer om fällorna i den moderna livsstilen.

Mer skärm, mindre verklighet

Vi spenderar allt mer tid framför skärmar. Datorn, mobiltelefonen och surfplattor är vägen in till cybervärlden. Idag kan nästan allt utföras med ett snabbt klick i mobilen. Vi utför bankärenden, legitimerar oss digitalt, kommunicerar, jobbar, spelar spel, handlar mat och fotograferar med våra smarta telefoner. Enligt Internetstiftelsens årlig undersökning Svenskarna och internet är det tydligt att svenskar spenderar allt mer tid online. Detta har såklart många fördelar, men risken är att det blir mindre tid över för att umgås i verkligheten vilket har negativa konsekvenser.

Mindre tid i naturen

Den moderna livsstilen är framför allt fokuserad kring det urbana livet i storstadsmiljö. När människor spenderar allt mindre tid i naturen ökar risken för allergier såväl som inflammatoriska sjukdomar. Detta har fått forskare att larma om att den moderna livsstilen är ett hot mot människors immunförsvar.

Orimliga krav

I dagens samhälle är det höga krav på individen. Vi matas dagligen med information om lyckade människor och hur vi ska göra för att lyckas med livet. Mycket ska hinnas med under kort tid vilket kan leda till orimliga krav och således ohälsosam stress. Självförverkligande ska kombineras med karriär och familj. I många fall räcker inte tiden till vilket leder till en känsla av misslyckande.

Den moderna livsstilens fördelar

Det är lätt att hitta problem med den moderna livsstilen och allt vad den innebär. Samtidigt som många folksjukdomar ökar har även livslängden ökat. Människor lever längre och har även större möjligheter än någonsin tidigare. Här kan du läsa mer om några av fördelarna som den moderna livsstilen medfört.

Ett digitalt samhälle öppnar upp nya möjligheter

Digitaliseringen av samhället har gjort att mycket är betydligt mer effektivt än det någonsin varit. Konsumenter har bland annat tillgång till ett betydligt större utbud av produkter och tjänster. Detta har även öppnat upp många möjligheter för företag eftersom det är lättare att nå ut till en större kundgrupp. Det digitala samhället skapar även nya jobb och ökar mobiliteten. Tidigare vore det nästintill otänkbart att arbeta på distans, men nu är det allt vanligare att anställda erbjuds mer flexibilitet i sin anställning.

Globalisering

Det moderna samhället är även mer globaliserat. Kontakterna med andra länder ökar och den moderna livsstilen innebär en sällan skådad mobilitet. Det är möjligt att arbeta i andra länder och det är lättare än någonsin att röra sig mellan olika länder. Det är även lättare att hålla kontakt med vänner och bekanta tack vare digitala nätverk.

Vad innebär livsstil?

Livsstil är ett begrepp som innefattar många aspekter av livet. Det innefattar dina levnadsvanor och hur du väljer att leva ditt liv. Din livsstil speglar dina prioriteringar och värderingar. Här kan du läsa mer om livsstils-begreppet och vad som influerar de olika livsstilarna.

Livsstil som begrepp

Livsstil är ett väldigt brett begrepp som sammanfattar sätter vi lever vårt liv. Det handlar i grund och botten om värderingar och prioriteringar i livet. En livsstil kan ge en känsla av riktning i livet såväl som ett sammanhang med andra som följer samma sorts livsstil. Inom sjukvården talas det ofta om en bra eller hälsosam livsstil som syftar till att människor äter hälsosam mat och motionerar regelbundet. Livsstil kan även i vardagligt tal syfta till ett starkt intresse där personen utformar sitt liv efter en viss aktivitet. Det kan exempelvis vara ”segling som livsstil” eller ”friluftsliv som livsstil” där personen i fråga anpassar sitt liv för att kunna ge så mycket tid som möjligt åt det specifika intresset. Livsstil är dina levnadsvanor som bidrar till att skapa en sociala identitet.

Livsstil och hälsa

Begreppet livsstil används ofta i samband med hälsa eftersom de är nära sammanlänkade. Din livsstil har en direkt påverkan på din hälsa. Livsstil är dock ett så pass brett begrepp att man inom sjukvården i allt större utsträckning talar om levnadsvanor istället för livsstil. Fysisk aktivitet, kost, sömn, stress, alkohol, tobak, hygien och återhämtning är några vanor som påverkar hälsan i stor utsträckning. Enligt Världshälsoorganisationen WHO kan många sjukdomar, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och cancer samt psykisk ohälsa kopplas till individens livsstil. Hur du lever ditt liv har en direkt påverkan på din hälsa och därför är det viktigt att vara medveten om vilka val du gör i livet. Vissa av dessa sker omedvetet eftersom vi anpassar oss efter gruppen, det vill säga vännerna eller samhället i övrigt. Kroppen och sinnet behöver en hälsosam livsstil för att må bra. Vid en ohälsosam livsstil ökar risken för nedstämdhet, sjukdomar, sömnsvårigheter, övervikt och mycket mer.

Faktorer som påverkar livsstilen

Livsstil är som sagt ett bredare begrepp än levnadsvanor. Även intressen spelar stor roll i för livsstilen och även för det fysiska och psykiska välmåendet. Med en eller flera intressen stimulerar du hjärnan vilket får dig att må bättre. Natur och kultur är två faktorer som forskare har visat vara viktigt faktorer för att må bra. Musik, natur och liknande berikar livet och kan därför vara direkt positivt för hälsan. Livsstilen influeras även av ditt yrke och den plats du bor på. Det finns många kulturella aspekter som påverkar ditt sätt att leva. Bland annat talar man om en urban livsstil som syftar till livet i storstaden. En digital eller modern livsstil syftar till den möjligheter och problem som uppstår i takt med digitaliseringen av samhället.