Den moderna livsstilens fällor

Livsstilen är till största del ett aktivt val på individnivå, men vi är starkt påverkade av vår omgivning och det samhälle vi lever i. Det moderna samhället med digitala lösningar har förändrat vårt sätt att leva i grunden. Här kan du läsa mer om fällorna i den moderna livsstilen.

Mer skärm, mindre verklighet

Vi spenderar allt mer tid framför skärmar. Datorn, mobiltelefonen och surfplattor är vägen in till cybervärlden. Idag kan nästan allt utföras med ett snabbt klick i mobilen. Vi utför bankärenden, legitimerar oss digitalt, kommunicerar, jobbar, spelar spel, handlar mat och fotograferar med våra smarta telefoner. Enligt Internetstiftelsens årlig undersökning Svenskarna och internet är det tydligt att svenskar spenderar allt mer tid online. Detta har såklart många fördelar, men risken är att det blir mindre tid över för att umgås i verkligheten vilket har negativa konsekvenser.

Mindre tid i naturen

Den moderna livsstilen är framför allt fokuserad kring det urbana livet i storstadsmiljö. När människor spenderar allt mindre tid i naturen ökar risken för allergier såväl som inflammatoriska sjukdomar. Detta har fått forskare att larma om att den moderna livsstilen är ett hot mot människors immunförsvar.

Orimliga krav

I dagens samhälle är det höga krav på individen. Vi matas dagligen med information om lyckade människor och hur vi ska göra för att lyckas med livet. Mycket ska hinnas med under kort tid vilket kan leda till orimliga krav och således ohälsosam stress. Självförverkligande ska kombineras med karriär och familj. I många fall räcker inte tiden till vilket leder till en känsla av misslyckande.