Vad är en hälsosam livsstil?

I de allra flesta fall talar man om livsstil i samband med hälsa. Det talas ofta om att folkhälsan står på spel på grund av den ohälsosamma livsstilen i dagens samhälle. Psykisk ohälsa ökar, världens befolkning blir allt mer överviktig och många sjukdomar ökar. Lösningen på många problem är en hälsosam livsstil. Vad innebär det egentligen? Här reder vi ut vad som menas med en hälsosam livsstil.

Vad är hälsosamt?

Vad som är hälsosamt kan skilja sig från person till person, men det finns generella riktlinjer. En hälsosam livsstil är ofta synonymt med goda vanor. Det finns tydliga samband mellan livsstilen och risken att utveckla olika sjukdomar. Med relativt små livsstilsförändringar kan du ge dig själv bättre förutsättningar. En hälsosam livsstil handlar om din vanor och val som du gör i vardagen. För att kunna göra nödvändiga förändringar krävs det i bland både kunskap och motivation. Här nedan kan du läsa om olika områden som påverkar din hälsa.

Områden som påverkar din hälsa

Det finns många områden som påverkar ditt välmående. Oftast talar man dock om något av de följande i samband med en hälsosam livsstil.

Kost

Vad du väljer att äta, hur ofta samt vilka mängder påverkar din hälsa. En varierat och välbalanserad kost är enligt Livsmedelsverket rekommenderat som en del av en hälsosam livsstil. Socker, snacks, bakverk, alkohol, läsk och dylikt bör undvikas eller konsumeras måttligt.

Fysisk aktivitet

Kroppen är skapad för rörelse. Den moderna livsstilen gör dock att människor blir allt mer stillasittande. För en hälsosam livsstil bör du motionera dagligen i minst 30 minuter. Detta minskar risken för en rad olika sjukdomar, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Det gör dig även piggare, minskar stressnivån och förbättrar minnet.

Sömn & Vila

Sömnen är livsviktig för att kroppen och hjärnan ska kunna återhämta sig. Kroppen behöver 6-10 timmars sömn per natt för att kunna återhämta sig samt bearbeta intryck. Enstaka nätter med dålig sömn spelar mindre roll för hälsan, men längre perioder med dålig sömn är mycket dåligt för välmåendet. Ungefär var tredje svensk lider av sömnproblem, men allt fler blir medvetna om sömnens betydelse för ett hälsosamt liv.

Stress

Stress under lång tid kan leda till många problem, bland annat sömnproblem, minnes- och koncentrationssvårigheter och höjt blodtryck. Allt fler människor är stressade i dagens samhälle och ställer höga krav på sig själva. Att i största mån undvika långvarig stress är viktigt för ett hälsosamt liv.