Den moderna livsstilens fällor

Livsstilen är till största del ett aktivt val på individnivå, men vi är starkt påverkade av vår omgivning och det samhälle vi lever i. Det moderna samhället med digitala lösningar har förändrat vårt sätt att leva i grunden. Här kan du läsa mer om fällorna i den moderna livsstilen.

Mer skärm, mindre verklighet

Vi spenderar allt mer tid framför skärmar. Datorn, mobiltelefonen och surfplattor är vägen in till cybervärlden. Idag kan nästan allt utföras med ett snabbt klick i mobilen. Vi utför bankärenden, legitimerar oss digitalt, kommunicerar, jobbar, spelar spel, handlar mat och fotograferar med våra smarta telefoner. Enligt Internetstiftelsens årlig undersökning Svenskarna och internet är det tydligt att svenskar spenderar allt mer tid online. Detta har såklart många fördelar, men risken är att det blir mindre tid över för att umgås i verkligheten vilket har negativa konsekvenser.

Mindre tid i naturen

Den moderna livsstilen är framför allt fokuserad kring det urbana livet i storstadsmiljö. När människor spenderar allt mindre tid i naturen ökar risken för allergier såväl som inflammatoriska sjukdomar. Detta har fått forskare att larma om att den moderna livsstilen är ett hot mot människors immunförsvar.

Orimliga krav

I dagens samhälle är det höga krav på individen. Vi matas dagligen med information om lyckade människor och hur vi ska göra för att lyckas med livet. Mycket ska hinnas med under kort tid vilket kan leda till orimliga krav och således ohälsosam stress. Självförverkligande ska kombineras med karriär och familj. I många fall räcker inte tiden till vilket leder till en känsla av misslyckande.

Den moderna livsstilens fördelar

Det är lätt att hitta problem med den moderna livsstilen och allt vad den innebär. Samtidigt som många folksjukdomar ökar har även livslängden ökat. Människor lever längre och har även större möjligheter än någonsin tidigare. Här kan du läsa mer om några av fördelarna som den moderna livsstilen medfört.

Ett digitalt samhälle öppnar upp nya möjligheter

Digitaliseringen av samhället har gjort att mycket är betydligt mer effektivt än det någonsin varit. Konsumenter har bland annat tillgång till ett betydligt större utbud av produkter och tjänster. Detta har även öppnat upp många möjligheter för företag eftersom det är lättare att nå ut till en större kundgrupp. Det digitala samhället skapar även nya jobb och ökar mobiliteten. Tidigare vore det nästintill otänkbart att arbeta på distans, men nu är det allt vanligare att anställda erbjuds mer flexibilitet i sin anställning.

Globalisering

Det moderna samhället är även mer globaliserat. Kontakterna med andra länder ökar och den moderna livsstilen innebär en sällan skådad mobilitet. Det är möjligt att arbeta i andra länder och det är lättare än någonsin att röra sig mellan olika länder. Det är även lättare att hålla kontakt med vänner och bekanta tack vare digitala nätverk.