En livsstil på distans?

Idag råder det ingen tvekan om att väldigt mycket går att sköta på distans. Många utför sina arbeten och till och med studerar hela utbildningar på distans. Det finns förstås en del utmaningar för att klara av detta på ett bra sätt. Här kommer en del tips och idéer på temat distansarbete och distansstudier.

Studera på distans

Att studera på distans innebär att man fysiskt inte behöver närvara i klassrummet. Det här väcker förstås en hel del möjligheter, då man kan studera på flera olika platser i världen. Det finns ett enormt kursutbud för distansstudier och listan blir bara längre . Ett bra exempel är en ledarskapsutbildning via e-learning som verkligen är distansstudier när de är som bäst. En kurs i ledarskap kan göra att man får ta nästa steg i sin karriär och kanske bli chef på sin arbetsplats. Distansstudier är perfekta när man redan har ett arbete, som man då kan fortsätta med under tiden. Därför är distansstudier passande både för dem som vill utvecklas i det arbete de redan har, eller vill ta ett steg åt ett helt annat håll. Checklista för den som studerar på distans:

  • Läs alla instruktioner noga så att inga missförstånd uppstår i kommunikationen med läraren.
  • Sätt upp mål varje dag, så att studierna går framåt i en lagom takt.
  • Använd en kalender med funktion för påminnelser. Då missar man inga möten som är obligatoriska.
  • Om man fastnar i en uppgift, meddelar man sin lärare, och går genast vidare till nästa i väntan på svar eller hjälp.
  • Utveckla hela tiden din studieteknik och försök ha kontakt med andra elever, via de chattforum som ofta ingår i kursen.

Arbete på distans

Idag är det nästan lika vanligt att man arbetar på distans som att man åker till en arbetsplats. Det finns naturligtvis en hel del utmaningar med detta. Den stora fördelen är dock att transportresor till och från arbetet elimineras. Den stora nackdelen är att arbete och fritid riskerar att blandas ihop. För att förhindra detta, kan man ha ett särskilt arbetsrum, eller vrå i hemmet. Man kan även ha tydliga arbetstider. För att ytterligare förtydliga när man är på arbete och när man inte är det, bör man fortsätta använda plagg som man hade haft om man ”gått till jobbet”, när man arbetar i hemmet.