slide show

Gästbloggare - Färglära

Hej Jag heter Louise och jag ska gästblogga här idag. Jag utbildar mig till butikskommunikatör, som du
kan läsa mer om på min blogg: mittlivlouise.blogspot.com och jag tänkte berätta lite om färglära.

 

Färg är många olika saker, vi ser omvärlden med hjälp av färger, det kan hjälpa oss att identifiera
olika saker, det signalerar om frukter är mogna eller omogna, om djur och växter är giftiga,
tillhörighet i t.ex. uniformer och yrken och vi använder det i trafiken som signaler.

 

För att kunna urskilja färg måste vi ha en ljuskälla, alltså kan vi inte se färger i mörker utan allt
upplevs som gråsvart. Människan kan urskilja ungefär 10 miljoner nyanser, i praktiskt bruk
beräknar man att vi använder ca 100 000 färger.

 

Det är få däggdjur som ser i färg, troligtvis bara primater (människor och apor).

Vi människor ser färg lika (såvida man inte har någon färgdefekt på ögonen, t.ex. färgblindhet).
Vi ser all färg lika till dess att vi ska tolka vår färgupplevelse, berätta för någon annan om
vilken färg vi upplevt. Här uttrycker vi oss olika och det beror på många faktorer t.ex.
vår kultur, erfarenheter, tycke och smak. Något som är mossgrönt för mig
kan vara en helt annan typ av grönt för någon annan när man
väl pekar ut det på en färgkarta.

 

För att underlätta färgkommunikationen har vi skapat ett gemensamt färgspråk,
NCS – systemet, Natural Colour System. Det är ett färgspråk som beskriver
färgen som människan ser den.

 

NCS är faktiskt framtaget i Sverige av Färginstitutet och är ett verktyg som används vid färgsättning.
I slutet på 70-talet blev det standard i Sverige att utgå från NCS, det är också standard
i Norge, Spanien, Sydafrika men används i en mängd länder utöver dessa.

 

Man baserar systemet på sex färger, gul, röd, blå, grön, svart och vit, och dessa heter
elementärfärger. Systemet innehåller 1950 st färgprover där dessa sex färgerna är de
rena färger som man utgår ifrån. Den större eller mindre likheten som andra färger har
till dessa elementärfärger kallas elementäregenskaper och skiljs genom följande:
vithet, svarthet, gulhet, rödhet, blåhet och grönhet.

I NCS-systemet finns en rad begrepp som används för att beskriva färgernas likheter och
olikheter med varandra t.ex. kulörton – en färgs kulörta elementäregenskaper (t.ex.
grön), nyans – förhållandet mellan färgens kulörta och okulörta egenskaper
(t.ex. vilken typ av grön det är).

 

Andra färgsystem är t.ex.:
RAL – används framförallt i industrin, t.ex. butiksinredning
PANTONE – tryckfärgskarta med recept som används vid tryck
CMYK – används för att blanda färger för tryck
RGB – används för att blanda lysfärger t.ex. på en bildskärm

 

Beroende på hur vi sätter samman olika färger med varandra påverkar de varandra olika
och intrycket av färgen kan förändras. Det är viktigt att tänka på när man färgsätter t.ex. ett rum.

 

Man kan också dela in färger efter olika egenskaper som är bra att känna till när man färgsätter. Blå,
grå och blåröda färger upplevs som kalla färger och röda, gula och orange färger upplevs
som varma. Givetvis kan ju detta upplevas och tolkas olika beroende av betraktaren.

Bra att veta:

 • Ljusa färger gör att ett rum upplevs större, mörka gör att det upplevs mindre.
 • Genom att välja den mörkaste färgen på golvet i ett rum ger man rummet tyngd och
  stabilitet.
 • Svaga färger är bra att använda på större ytor och starka färger på mindre ytor.
 • Ränder på tvären breddar rummet och sänker takhöjden, ränder på höjden smalnar av
  rummet och sänker takhöjden.
 • Runda former fångar in och skapar gemensamhetskänsla.
 • För att skapa ett lugnt rum använder man en matt färg för den upplevs mindre intensiv.
 • Röda färger känns närmre och blåa färger känns längre bort (t.ex. är det bra att använda
  blått i mindre utrymmen om man vill få det att kännas större).
 • Titta alltid på färgprovet i det ljus det ska upplevas i, det kan skilja sig mycket.
Signatur


bloglovin
Follow SusanneKastbom on Twitter